Νέα Εφαρμογή – “Climb in Greece”

Η iforest συνεχίζοντας την παράδοση δημιούργησε την τρίτη της εφαρμογή σχετική με την ύπαιθρο και συγκεκριμένα με τα αναρριχητικά πεδία, η οποία είναι και ΔΩΡΕΑΝ.

Το “Climb in Greece” περιέχει πάνω από 80 αναρριχητικά πεδία και είναι ένας πλήρης οδηγός για τα αναρριχητικά πεδία στην Ελλάδα.