Νέα Εφαρμογή – “Κυνηγός”

Ο «ΚΥΝΗΓΟΣ» είναι η εφαρμογή που πρέπει να έχει στο κινητό του κάθε Έλληνας κυνηγός. Παρέχει γεωπληροφορίες αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες απαραίτητες για την πλήρη ενημέρωση του Έλληνα κυνηγού..