Κυνηγός

Hunter

Ο «ΚΥΝΗΓΟΣ» είναι η εφαρμογή που πρέπει να έχει στο κινητό του κάθε Έλληνας κυνηγός. Παρέχει γεωπληροφορίες αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες απαραίτητες για την πλήρη ενημέρωση του Έλληνα κυνηγού. Η βασική λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται στην παροχή χρήσιμης γεωπληροφορίας στον κυνηγό με ταυτόχρονο εντοπισμό της θέσης του στον χάρτη. Συγκεκριμένα, για να μη φορτώνει η συσκευή σας δεδομένα που δεν είναι πρακτικά χρήσιμα, παρέχονται τα παρακάτω τέσσερα βασικά επίπεδα (layers) γεωπληροφορίας:

• Εκτροφεία Θηραμάτων

• Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

• Καταφύγια Άγρια Ζωής

• Πυρήνες Εθνικών Δρυμών


Εκτός από τα παραπάνω τέσσερα βασικά layers γεωπληροφορίας - χάρτες παρέχονται και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με:

• Τα θηρεύσιμα είδη

• Τις ρυθμίσεις θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο

• Άδειες θήρας

• Τους νομικούς περιορισμούς

• Τους κανόνες και οδηγίες για την άσκηση θήρας

• Χρήσιμα τηλέφωνα

• Καιρός 

• Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής

 

Private Policy

Hunter - Android Application

Απαιτείται έκδοση Android 2.1 ή νεότερη.